Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Framskaffelse av utleieboliger

med tilvisingsavtale

Image

Evenes kommune ønsker å inngå tilvisingsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere. Avtalen gir Evenes kommune rett til å tilvise boligsøkere for leie av boligene som omfattes av avtalen. Boligbygger/boligutleier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Evenes kommune ønsker primært boligprosjekt knyttet til Evenesmark/Høgtun og Liland med totalt 16-20 boenheter på hver sted. Det bør være en rimelig fordeling av boligene mellom 2 og 3 roms boenheter (1 og 2 soverom). Som alternativ til de primære lokasjonene vil også andre områder i kommunen kunne vurderes.

Tilvisingsavtalen

Tilvisingsavtalen

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til maksimalt 40% av boligene til enhver tid. Dersom kommunen ikke har behov kan boligen leies ut på det åpne marked, i forhold til frister som er angitt i avtalen. Det er huseier som inngår leiekontrakt med den enkelte boligsøker. For nærmere informasjon om utleieboliger med tilvisingsrett, se Veiviseren.no

Lån i Husbanken

Lån i Husbanken

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale, kan det søkes om lån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. For nærmere informasjon om grunnlånse Husbanken.no

Vektlegging

Vektlegging

I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge beskrivelse av utleieselskap, husleienivå, ferdigsstillelsestidspunkt, planløsning, kvalitet, og plan for forvaltning og gode bomiljø.

Konkurransegrunnlag med vedlegg ligger som kunngjøring på Evenes kommunes hjemmesider.

Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Evenes kommune har tomter som vil bli stilt til disposisjon for tilbydere i prosjektet.

Forsendelse

Forsendelse

Tilbudet kan leveres elektronisk på epost, eller sendes fysisk/leveres:

Evenes kommune, Rådhuset, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten

Tilbudet skal må være innkommet Evenes kommune innen 04.06.2021 kl. 12.00, og merket med: «Konkurranse for inngåelse av tilvisingsavtale»

Beskrivelse

Beskrivelse

Tilbudet må inneholde beskrivelse av utleieselskapet, firmattest, plan-, snitt- og fasadetegninger, situasjonsplan/plan for utvikling av tomten. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Informasjon

Informasjon

Nærmere informasjon kan du få hos:

Bjørn Tore Bjørsvik
Telefon: 90 18 74 15
e-postadresse
Webadresse: http://www.evenes.kommune.no

Evenesmark/Høgtun og Liland

16-20 boenheter på hver sted

Evenes kommune ønsker primært boligprosjekt knyttet til Evenesmark/Høgtun og Liland med totalt 16-20 boenheter på hver sted. Det bør være en rimelig fordeling av boligene mellom 2 og 3 roms boenheter (1 og 2 soverom).  Som alternativ til de primære lokasjonene vil også andre områder i kommunen kunne vurderes.

Mer om tomt og bolig i Evenes

Image

Vi viser til følgende dokumenter/maler:

Image