Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skolefritidsordning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Barn og foreldre, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen, og den skal være noe annet enn skole og barnehage.

Skolefritidsordningen skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Arealene inne og ute må være tilpasset den aktiviteten som drives. 

  • Alternative navn: SFO