Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Postlister

post

 Vi journalfører post etter gjeldende regelverk, enten post er mottatt som tradisjonelle brev eller e-post.

I hovedjournalen finner du all post unntatt klientrettet korrespondanse (sosial, barnevern, pasienter m.m.) som føres i egne arkiv samt barnehagene som er egne arkivenheter.

 Alle kan få visse vilkår få innsyn i dokumenter, les >Offentleglova og >Justisdepartementets veileder.

Grunnet overgang til n1ytt saksbehandlingssystem 1.7.2019, har vi postjournaler før og etter denne dato:

* Postliste før 1.7.2019
* Postliste etter 1.7.2019