Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
Søknadsfrist 19. november

Evenes kommune har fått tildelt kr 2.026.000,- til kommunal kompensasjonsordning til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 
Søknadsberettigete er virksomheter som er i registrert i Evenes kommune og som driver aktiv næringsvirksomhet innenfor en eller flere av følgende næringsgrupper:

  • Jordbruk, skogbruk og fiske
  • Industri (Produksjonsbedrifter)
  • Bygge- og anleggsvirksomhet
  • Transport og lagring (Person og godstransport)
  • Overnattings- og serveringsvirksomhet
  • Detaljhandel med drivstoff til motorvogner m.m.
  • Forretningsmessig tjenesteyting (utleievirksomhet)
  • Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (utøvende kunstnere, underholdningsvirksomhet)
  • Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsestablissementer. (Treningssentre)
  • Annen tjenesteyting (personlig tjenesteyting – f.eks. frisør)

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000.

Søknad legger du inn her!