Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kulturminneplan til høring

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Kulturminneplan EvenesForside

Evenes kommune legger herved ut kulturminneplanutkast til offentlig høring. Høringsperioden blir frem til 1. august 2021.

Se planen her (lavoppløselig format, bildene er mye bedre enn de ser ut som):  pdf Kulturminneplan Evenes 2021-2029 HØRINGSUTKAST (11.32 MB)

Planen tar for seg mange av de viktigste kulturminnene i kommunen og har en handlingsplan som viser hvordan vi kan jobbe videre med kulturminnene. Det er hverken mulig eller ønskelig å ta vare på alle kulturminner, og det må derfor foretas utvalg og prioriteringer. Vi har valgt å vektlegge kulturminner og kulturmiljøer som representerer ulike temaer. Samlet forteller disse temaene og kulturminnedokumentasjon om viktige trekk ved kommunens historie. På den måten er ikke planen en historiebok som sådan, med utdypende historiefortelling, men historie avdekkes i og med fokuset på kulturminnene og vi får et kunnskapsgrunnlag til bruk for blant annet i plan- og byggeprosesser. Den endelige beslutningen om å ta vare på kulturminner avgjøres ikke gjennom planer og politiske vedtak men som oftest av eierne. Godt samarbeid med eiere er grunnleggende.

Tilbakemeldinger på innhold: Det er ønskelig at det kommer forslag og kommentarer til alle deler av planen mens den er på høring, slik at den blir et best mulig verktøy for å bevare kulturminner og fremme gode opplevelser knyttet til disse

Vi ber om at alle tilbakemeldinger gis skriftlig til:  eller Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten 
Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan ta imot tilbakemeldinger pr. SMS eller sosiale medier som Facebook eller Messenger.

Høringsfrist er 1. august 2021.

Spørsmål? Kontakt Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg tlf. 907 03 947

 Forsidefoto: Frode Nikolaisen