Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Liland uten vann – oppdatering

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vann

Brattforsen vassverk har fortsatt ikke vann på ledningsnettet i forsyningsområdet sitt, Dragvik – Lakså – Liland. Vassverket jobber med å få vann på ledningsnettet igjen, her vil status blir gitt av Brattforsen selv når situasjonen utvikler seg.

Beredskap mtp. vann og eventuelt brannvannsdekning er under kontinuerlig overvåkning. På Liland er det nylig etablert brannvannstanker som står i beredskap, samt at brannvesenet har egen tankbil og i tillegg til dette har brannvesenet mulighet for å pumpe i fra sjø. Videre er det god dialog med Avinor samt nabobrannvesen for å ivareta den akutte brannberedskapen i forsyningsområdet til Brattforsen.

Evenes skole og Liland barnehage er stengt som følge av vannmangel, mens våre andre kommunale institusjoner på Liland driftes på alternative vannkilder og greier å opprettholde forsvarlig, men noe redusert drift. Når det gjelder skole og barnehage vil vi komme tilbake til løsninger om ikke vannet kommer tilbake i løpet av dagen i dag. For berørte barnehagebarn, elever og foresatte, bes det om at det fortsatt tas direkte kontakt med hhv. leder for Liland barnehage og rektor på Evenes skole. Det vil også komme ut mer informasjon på de plattformer som barnehagen og skolen bruker for å kommunisere på.

Evenes kommune viderefører tiltak fra i går og opplyser om følgende:

Tilgjengelige vannhentingspunkter i EvenesDrikkevann kan hentes i varemottaket på omsorgssenteret på Liland. Her kan private hente vann, det må tas med egne dunker. Ved henting av store mengder vann, type vannvogner el.lign., henvises det til henting i Bogen.

I Bogen har kommunen opprettet punkt for henting av vann ved Industriveien 6 (verkstedet til kommunen). Her er det utvendig kran som folk kan hente vann i ved behov. Her er det ikke begrensning i vannmengde, og henstilles til at ved fylling av vannvogn el.lign. gjøres dette i Bogen. 

Dusj- og dofasiliteter kan nåes ved rådhuset i Bogen. Ved ankomst melder dere bare i resepsjonen, så vil vi kunne henvise dere til dusj- og dofasiliteter. N.B. vanlig åpningstid mellom KL 0800 – 1530. Ved behov for bruk av fasiliteter utenfor dette tidsrommet må dere ta kontakt så vi får ordnet utvidet åpningstid.