Forslag til forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

 

Evenes_kommune.jpgForslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Evenes kommune legges ut på offentlig ettersyn i 8 uker f.o.m. 01.10.2020 iht. formannskapets vedtak om utlegg til offentlig ettersyn.

 

Evenes kommune ser behov for å endre gjennomføringen og gebyrregulativet for feiertjenesten. Evenes kommune ønsker å effektivisere og utføre en tjeneste til det beste for innbyggerne i kommunen.
Gebyr slik det praktiseres i dag, vil ikke være formålstjenlig med en effektiv og forebyggende aktivitet.

Følgende forslag til ny forskrift finner du her:  Forslag til ny forskrift
Saksfremlegg for utlegging av forskrift finner du her: Saksfremlegg

Dokumentene ligger også i kommunens resepsjon for gjennomlesning og offentlig ettersyn.

Vi ber om at merknader/innspill sendes til innen 26. november.

Innspill merkes med: Lokal forskrift, feiertjenesten. Sak 20/982.