Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetsplan tiltak

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhet

Evenes kommunes Trafikksikkerhetsutvalg (EKTU) skal behandle "Evenes kommunes TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2019 – 2022" i neste møte 16.9. og ønsker flere innspill fra innbyggerne.

Trafikksikkerhetsplanen inneholder også en oversikt over tiltak både når det gjelder holdningsskapende arbeid og fysiske tiltak.  

Trafikksikkerhetsutvalget inviterer til innspill fra våre innbyggere til disse prioriteringslistene.  Vi ønsker fokus på det som er Evenes kommunes ansvar først og fremst, men også det som vi kan ta opp med Statens Vegvesen, Nordland Fylkeskommune og eventuelt andre instanser.

Send inn forslag til tiltak og EKTU vil behandle alle forslag.  Disse vil så bli sendt over til Evenes kommunestyre for endelig behandling.

Nåværende tiltakslister:

1. Kommunale tiltak: KOMMUNALE VEGER OG FYLKESVEGER   

fysiske tiltak 2019

2. Kommunale tiltak på HOLDNINGSSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

holdningsskapende 2019

holdningsskapende 2019 2

EKTU inviterer årlig Statens Vegvesen til dialogmøter for å legge fram forslag til tiltak på det som er deres ansvarsområde og vi inviterer også til innspill på tema og utfordringer som skal tas opp. Til neste møte skal også Nordland Fylkeskommune delta for dialog om fylkesvegene. 

I gjeldende plan er følgende oppdatert:

 3.dialogmote svv1 2019dialogmote svv2 2019dialogmote svv

Fra et tidligere dialogmøte med Statens Vegvesen. Fra høyre: Statens Vegvesen Kathrine Kvanli og Steinar Utby, fra Evenes kommune Monica Nilssen, leder i EKTU Sislja Viksund og fra administrasjonen Per-Kaare Holdal. 

Innspill kan sendes her og ny frist er 11. september 2020: