Ønsker ditt foretak å annonsere?

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien EvenesNytt

Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen via EvenesNytt. I tillegg til å bli lagt ut på nett i PDF-format med aktive hyperkoblinger til nettsider m.m., så lages det en papirutgave. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes Syn- og mestringssenter m.fl. 

Siden vi når ut til svært mange i og med distribusjon og godt brukte infokanaler (f.eks. kommunens facebook med nærmere 2400 likes), så håper vi at din bedrift finner det interessant å annonsere hos oss.

Små privatannonser koster kr.150 +mva. Bedriftsannonser på inntil en kvart side koster kr.450 +mva., inntil halv side kr.700 +mva. og helsider koster kr.1.500 +mva. Ta kontakt med oss. (NB. Gratis for lag og foreninger å annonsere).

Stoff-frist er den 25. i måneden for å få stoff/annonser med i neste utgave og sendes til