Om EvenesNytt og link til utgitte EvenesNytt

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien EvenesNytt

EvenesNytt er innbyggernes/kommunens egen avis som utkommer ca. den 1. i måneden. Lag og foreninger samt kommunen kan gratis markedsføre sine aktiviteter. Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes Syn- og mestringssenter m.fl. Stoff-frist er den 25. i måneden for å få stoff med i neste utgave og sendes til

EvenesNytt for 2020 finner du her: https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/evenesnytt/evenesnytt-2020-1.html

Ikke papirutgave? Vi tenker miljø og prøver å få ned papirforbruk. Gi oss gjerne beskjed på tlf. 769 81 500 hvis du foretrekker å lese EvenesNytt på nett og ikke ønsker papirutgaven av EvenesNytt i postkassa.