Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vann og avløp

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Betalingssatser

 

TILKNYTNING:
Vann  kr      4 061
Avløp  kr      4 074
VANN:
Abonnementegebyr - vann:  (pr enhet pr år)
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA pr. år  kr      1 370
Bolig > 150 m2 BRA pr. år  kr      2 150
Næring < 350 m2 BRA pr. år  kr      4 020
Næring  351 - 800  m2 BRA pr. år  kr    11 580
Næring 801 - 1350 m2  BRA pr. år  kr    17 370
Næring 1351 - 1800 m2 BRA pr. år  kr    27 490
Næring > 1800  m2 BRA pr. år  kr    31 180
Forbruksgebyr- vann: ( målt eller stipulert pr m3)     pr. m³  kr       17,90
Vannmålerleie pr. måler  kr          173
AVLØP:
Abonnementsgebyr - avløp (Pr. enhet pr. år):
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA pr. år kr           242
Bolig > 150 m2 BRA pr. år kr           381
Næring < 350 m2 BRA pr. år kr           713
Næring  351 - 800  m2 BRA pr. år kr        2 284
Næring 801 - 1350 m2  BRA pr. år kr         3 425
Næring 1351 - 1800 m2 BRA pr. år kr        5 422
Næring > 1800 m2 BRA pr. år kr        6 149
Forbruksgebyr - avløp (målt eller stipulert pr m3) pr. m³  kr       19,60
FAKTOR:
Faktor for beregning av stipulert avgift:
Bolig: 1,3 m3/m2 BRA (bruksareal) (2015 : faktor 2.0)
Fritidsbolig: 0,8 m3/m2 BRA
Driftsbygning i landbruk: 1,0 m3/m2 BRA
Næring/ offentlig bygg:  Skal måles.

 1. Tilknytning til kommunalt avløpsnett forutsetter separat slamavskiller. Etableringskostnad og vedlikehold betales av kunde

 2. Tømming av slamavskiller inngår i avløpsgebyr