Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Slamtømming

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Betalingssatser

Tømming  hvert år pr. år  kr      2 330
Tømming annen hvert år pr. år  kr      1 160
Tømming hvert 3. år pr. år  kr         785
Ekstratømming (utenfor tømmesesong) pr. gang  kr      7 130

Avgift for større tanker:
Utgangspkt er tømming 2. hver år av 4 m3 Faktor
Pris pr år 4 m3 1,00  kr      1 160
< 4 > =8 m3 1,25  kr      1 450
< 8 > =12 m3 1,50  kr      1 740
< 12 >=16 m3 1,75  kr      2 030
< 16 > =20 m3 2,00  kr      2 320
< 24 >= 28 m3 2,50  kr      2 900

1. Gebyr for ekstratømming gjelder kun hvis eier bestiller tømming i god tid, og kan utføres iht. avtale med entreprenør.   Nødtømming på kort varsel faktureres etter medgått tid iht. regning fra entreprenør. 
2. Slamtømming er inkludert i avløpsavgiften for avløp som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.