Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Renovasjon (avfallshåndtering)

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Betalingssatser

 

Husholdning liten renovasjon (140/140) pr. eiendom  kr      2 964
Husholdning normal renovasjon (140/240) pr. eiendom  kr      3 302
Husholdning stor renovasjon  (140/370) pr. eiendom  kr      3 440
Reduksjon for hjemmekompostering  25%
Hytter/fritidseiendommer - 60 % av minsteavgift bolig pr. eiendom  kr      1 778
Gebyr for ulovlig deponering returpunkt  kr      8 446

1. Gebyr for ulovlig deponering  ilegges forurenser ved feilsortering  og forsøpling ved returpunkt, og naturen. Kostnader til behandling og bortkjøring kommer i tillegg til gebyret.

2. Levering av grovavfall  til Moan miljøstasjon  er inkludert i renovasjonsgebyret.
    Mengde avfall pr abonnement pr år begrenses til 6 m3, - maks 2 m3 per levering. Forutsetter at gyldig HRS-kort (kundekort) fremvises ved levering. Dette fås ved å kontakte HRS.

3. Renovasjonsavgift for hytter er 60 % av laveste gebyr boligrenovasjon. 

4. Det kan iht. bestemmelser i  avfallsforskriften, ikke gis rabatt eller subsidiere renovasjonsgebyrene for abonnenter.