Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Hjemmehjelp

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Betalingssatser

 Betalingssatser fra 01.01.21

Timesats for hjelp

av kortere varighet;

inntil mnd.

Abonnement Abonnement
< 7t/mnd > 7t/mnd
Inntil 2G      213 221 86
2 – 3G       733 757 202
3 – 4G 1 097 1 135 233
4G-5G 1 218 1 261 258
< 5G 1 806 1 869 268

Ved bortfall av tjenesten fordi kommunen ikke kan levere pga. f eks ferie/sykdom, slipper bruker å betale. Ved egen avlysning, gis ikke fratrekk. Det gis ikke fratrekk for bortfall av enkelttimer for personer som betaler under 2 G.