Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

For politikere

For politikere

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien For politikere

ipadVi har innført elektronisk møtebehandling for de representanter som ønsker det. Dette er en veiledning til våre folkevalgte - og andre interesserte - om hvordan dette fungerer i praksis.

Veiledningen er til fri benyttelse for de som ønsker å kopiere, vi har selv vært ute og lånt wink.

Ellers har vi samlet info av antatt interesse for folkevalgte, meld fra om innhold som mangler.Om Dropbox

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien For politikere

DropBox  1

Dropbox er et arkivsystem, bestående av en mappestruktur hvor en kan legge inn ulike dokumenter.

Det unike med verktøyet er at vi kan vedlikeholde innhold og struktur herfra, med en gang vi har gjort det er alle dokumenter tilgjengelig samtidig for alle som er tilknyttet vår Dropbox.

Tilknytning til Dropbox skjer via Fluix, så våre brukere trenger ikke å tenke på Dropbox bortsett fra å kjenne til at den er der.

Vi har laget en mappestruktur som er slik, eksemplifisert med kommunestyret:

 mapper-dropbox

 Dokumentene legger vi i mappe for det enkelte møte, dette kan være:

  • Møteinnkalling med sakspapirer
  • Eventuelle ettersendte tilleggssaker.
  • Referater og andre dokumenter utlevert i møtet
  • Oversikt over framsatte forslag i en sak dersom dette er nødvendig for oversikten for representantene
  • Presentasjoner holdt i møtet
  • Møteboka.

 

 

 

 

 

 DropBox 2

Lykkes det ikke å få dokumenter som nylig er lagt ut, sjekk nettilgangen. Lykkes heller ikke dette, kontakt oss smile

 

Hvordan finne møtepapirer

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien For politikere

Slå på iPad ved å trykke på den runde knappen med hvit firkant ved siden av skjermen.

ipad 1 

 Dra pilen i pilens retning med fingeren.

Ipad 2

Tast inn pinkode - 4 siffer.

Ipad 3

Du får nå opp skrivebordet.

forside ipad 72

Trykk lett på ikonet "Fluix" (Ikon med rød sirkel rundt). Da får du opp noe som likner dette:

Fluix 1 72

Trykk på "Politiske møter".  Du får nå opp en oversikt over ulike politiske organ og mapper for saksområder. Velg det organ du ønsker å finne dokumenter for, klikk på år og møtedato.

> Her er brukerveiledning for Fluix, kortversjon

 

Møteinnkalling og gjennomføring

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien For politikere

mteMøter varsles ved utsending av epost. Ettersom det er langt flere enn kommunestyrets og formannskapets  medlemmer som skal ha innkalling og sakspapirer, vedlegger vi saksdokumentene i denne eposten. For iPolitikere betyr dette at denne eposten kan slettes (eller om ønskelig legges i iBooks). Det er på tide å åpne "Fluix", lese og gjøre sine notater til sakspapirene.

Theresa er medlem av kommunestyret i Evenes, og har valgt nettbrett i stedet for bunker med papir.

Theresa trykker seg inn på appen "Fluix" på sin iPad. Dokumentene synkes automatisk, og hun finner møtet sitt under kategorien "Politiske møter"

Theresa begynner å lese igjennom saksdokumentene. Hun streker under og guler ut viktige deler av teksten, hun skriver inn fotnoter og huskelapper. Til en av sakene skriver hun et nytt vedtaksforslag. Hun åpner vedlegg det kan være greit å slå opp i, slik at de legger seg lett tilgjenglig som en fane øverst på siden, oppslått på en aktuell side.

Theresa deltar på gruppemøte i partiet sitt før kommunestyremøtet. Hun drøfter der med de andre i partiet sitt vedtaksforslag i den ene saken, og sender sine notater til dem slik at de kan se hva hun har tenkt.

Rett før møtet begynner undersøker hun om det er kommet nye dokumenter i mappen for dette møtet. 

Under møtet følger hun med i saksdokumentene og vedleggene og deltar i debatten. I saken der hun har et nytt forslag til vedtak, legger hun det frem for kommunestyret fra talerstolen. Hun har allerede sendt forslaget på epost til møtesekretæren og ordfører slik at dette om ønskelig kan gjøres tilgjengelig for alle sammen med forslagene fra de andre. 

Sakene behandles og Theresa noterer hva som ble vedtatt i sine saksdokumenter. Saksdokumentene ligger nå lett tilgjenglig lokalt på Theresas iPad i mappen "Dokumenter". Theresa sjekker i kalenderen sin når neste møte er før hun går hjem.

Skøytedag