Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kontrollutvalget

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Kontrollutvalg

Kontrollutvalg perioden 2019 - 2023:

(nettsiden er under oppdatering, manglende kontaktinfo kommer) 

Medlemmer: Varamedlemmer:

Leder:
Liv Bratland
Tlf.: 951 93 007
Epost:  


Roger Hestdahl
Tlf.: 
Epost:

Nestleder:
Harald Johnsen
Tlf.: 
Epost:

Viveka Teräs

Tlf: 

Epost: 


Øystein Martinussen
Tlf.: 
Epost:

Tone Merete Rørmark
Tlf.: 
Epost:

Bjørn Kirkestuen
Tlf.: 
Epost:

Steinar Olaussen
Tlf.: 
Epost:

Silje Christine Høgås Landsholm 
Tlf.: 906 99 958
Epost: 


Inge Amundsen
Tlf.: 977 55 743
Epost:  

Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget organ. Kontrollutvalget er pålagt en del faste oppgaver i kommunelovens kapittel 12 og kontrollutvalgsforskriften. Kontrollutvalget skal:

  • Påse at kommunens regnskap blir ført på en betryggende måte.
  • Føre kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon.
  • Påse at  det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
  • Påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.
  • Påse at forhold som blir påpekt av revisjonen følges opp.

I tillegg til dette skal kontrollutvalget også utføre de kontrolloppgaver som kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjøre.

Kontrollutvalget har anledning til å undersøke alle forhold ved den kommunelale forvaltningen, men har ikke adgang til å overprøve politiske prioriteringer.

Kontrollutvalget tar i mot henvendelser fra kommunens innbyggere og andre. Alle henvendelser blir vurdert, men det er kontrollutvalget selv som avgjør om henvendelsen gjelder et forhold som kontrollutvalget bør se nærmere på. Kontrollutvalget er ikke en klageinstans, og har ikke myndighet til å fatte enkeltvedtak. Kontrollutvalget rapporterer resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.

Kontaktinformasjon
Kontrollutvalgets leder: Liv Bratland, tlf.: 951 93 007, epost:  
Postadresse: 
Sekretariat: K-Sekretariatet IKS: Kontaktperson: Tage Karlsen, telefon 480 38 383


Møte 11.2.2020:  pdf Kontrollutvalg 11.02.2020 - Innkalling og sakspapirer (19.70 MB)