Fagplan Trommer

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Det gis undervisning til nybegynnere og viderekommende på standard femtrommers trommesett/ slagverk. Anbefalt nedre alder på elevene er 10 år, men vurderes individuelt

Undervisningen belager seg på opplæring i en bred variasjon taktarter, sjangre og teknikker, samt det å lese og skrive trommenotasjon