Fagplan HipHop

Skrevet av Evald Joakimsen . i kategorien Fagplaner

Hip Hop danse i ETS Kulturskole

Danse til unga og ungdom 5-15 år. i tre steder Bogen, Grof og Kongsvik.

Hip hop klassen, barn skal lære seg de grunnleggende

elementene i hip hop og fysiske holdninger som er viktig i

utviklingen av hvert barn. Spesielt mestring koordinasjon,

balanse, smidighet, hurtighet, fleksibilitet, flyt i bevegelsene.

I tillegg skal de lære seg selvtillit og kreativitet. Barna skal

lære seg å huske korte koreografi kombinasjoner som

perfekt på virker på  den psykologiske utviklingen og utvikle

begge halvkuler av hjernen. Alt dette, kombinert og bygget

på dans slik at vi har det gøy.

Mal:

- integrering unga og ungdom

- laring dans, rytme,grunn dans,teknik, høre music, improfisasjon

- grunnleggende vitenskap hip hop

- pasja, skaper lidenskap

- unge mennesker viser sine ferdigheter

danse,

- utstillingutvikting av kreativitet

- bygge selvtillit

- de danner sin egen

- nederlag jitters(trema)

- alle lære jobbe i gruppe , tolerance

begyn

- fortele om sunn mat for en danser

pa danse klasse vi bruke madrass til gymnastik.

Forutsetninger:

1. å finn navn til grupper,tenke om kosyme til små danse artister

2.å realiser mal og ga ut med danse til folke.

- danseshow pa Jule konsert

- deltakelse i UKM2018

- danseshow i skoler (Grov, Kongsvik, Liland), i sykehjemer

-å organiser dansekonkuranse eller dansekonsert til unga og ungdom fra Evenes, Tjelsund og Skånland

- å tenk om kjøre til andre konkuranse i Nord Norge