sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Valg 2019

Valg urneHer vil vi fortløpende legge ut informasjon om valg til kommunestyre og fylkesting som er 9. september 2019. 

Stemmesteder:
Tårstad: Bygdehuset Solbakken 
Evenesmark:Grendehuset  
Bogen: Rådhuset  
Liland: Liland Barnehage
 

 

Årets kommunevalg

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valglogo gull bokmaalEvenes kommune har lagt til rette for stemmegivning i en periode som strekker seg fra 1. juli til valgdagen 9. september. Vi starter med tidligstemming allerede 1. juli. Forhåndsstemming starter mandag 12. august.

Endringer i valgloven

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valglogo 300pxlStortinget vedtok 4. juni 2018 flere endringer i valgloven som vil få innvirkning både for gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 og stortingsvalget 2021. Endringene trer i kraft straks.

Har du stemmerett?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valgurne2
For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget, må du ha stemmerett. Her kan du se om du oppfyller kravene til stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Ingen stryking

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valg urne

Ingen stryking av listekandidater ved årets valg.

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) vil vente på valglovutvalget sin utredning mot slutten av 2019 før de tar opp saken om gjeninnføring av stryking av listekandidater.

Kan du stemme ved valget ?

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Valg 2019

valg 2019

For å kunne stemme ved Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 mandag 9. september må du stå i manntallet.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Evenes kommune ved å se i manntallslistene som vil bli lagt ut i midten av juli 2019 på følgende steder:

  • Evenes rådhus, Bogen

  • Joker, Liland

Listene blir liggende ute til og med fredag 6. september.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret. Klagen skal være skriftlig og skal begrunnes.

For utenlandsboende stemmeberettigede gjelder spesielle regler. Hvis du ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de 10 siste årene før valgdagen, må du søke om å bli innført i manntallet. Søknaden må inneholde forsikring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Valgstyrets adresse er: Postboks 43, 8533 Bogen i Ofoten.

Valgbanner stor