Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Rehabiliteringsopphold

Habilitering og rehabilitering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHabilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov. Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Korttidsopphold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

kommuneTidsbegrenset opphold i institusjon, som for eksempel sykehjem. Korttidsopphold tildeles hjemmeboende som har behov for kortere institusjonsopphold. For nærmere informasjon om korttidstilbud og tildeling av dette, ta kontakt med kommunen. 

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet.