Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Miljøvern

Farlig avfall

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Avfallshåndtering, Emneord

kommuneAvfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall, men i egne mottaksordninger.

Forurenset grunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.05.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

kommuneForurensning av grunn og jord. Forurensning fra deponi.

 

Luftkvalitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.05.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

kommuneKvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften.

 

Naturvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

kommuneNaturvern er å ta vare på mangfoldet og produksjonsevnen i naturen. Til dette hører f.eks. vernetiltak, oppretting av nasjonalparker og landskapsvernområder og bevaring av urørt natur.

Vannforurensning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

statSkadelige påvirkning på vassdrag og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk med mer.