Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Diskriminering

Inkludering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Emneord

statTiltak for at alle som bor i Norge skal ha like rettigheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for integrerings- og inkluderingspolitikken.

Likestilling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statAlle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuelle orientering, funksjonshemming eller etniske tilhørighet.