Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Deponi

Farlig avfall

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Avfallshåndtering, Emneord

kommuneAvfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall, men i egne mottaksordninger.

Forurenset grunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.05.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

kommuneForurensning av grunn og jord. Forurensning fra deponi.