Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Boform for heldøgns omsorg og pleie

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet.