Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trygde- og servicebolig

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Botilbud, Emneord

kommuneBosted for trygdede som ikke selv kan ivareta sine interesser i bostedsmarkedet. Inkluderer bosteder med særskilt tilpasning og med hjelpe og/eller vernetiltak for de som trenger det som følge av alder, funksjonshemming eller andre årsaker.

Tildelingen er ikke lovhjemlet. Det er kommunen som behandler søknadene, etter en totalvurdering av søkerens situasjon.