Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Naturforvaltning

Allemannsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

statBlant de viktigste forutsetningene for utøvelse av friluftsliv. Allemannsretten gjelder i utmark. Alllemannsretten er en oppholds- og ferdselsrett. Den gir også rett til å høste f.eks. bær, sopp og blomster.

Andre regler gjelder for Finnmark, se Finnmarksloven under Aktuelle lover og forskrifter. 

Friområder og Allemannsretten

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.12.20 Tema Friluftsliv, Naturforvaltning, Emneord

kommuneEt friområde er regulert til park, turvei, leirplass, lekeanlegg, idrett m.m. For ferdsel i utmark er allemannsretten og lov om friluftsliv gjeldende. Sistenevnte er grunnleggende ved tilrettelegginger i terrenget.

 

Fritidsfiske

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning

kommuneDet er ulike regler som gjelder for fritidsfiske, avhengig av sjø, vann, årstider, art, etc. Fiske for barn under 16 år er gratis. 

 

Jakt og fangst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

statAlle former for høsting av vilt med skytevåpen eller fangstredskap. Motorferdsel i utmark, viltforvaltning, fritidsfiske, fiskeriforvaltning og fiskerinæring er egne emneord.

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Kjøretøy, Naturforvaltning, Emneord

kommuneMed motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet. Med utmark menes udyrket mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov. For nærmere bestemmelser, ta kontakt med kommunen. 

Naturvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

kommuneNaturvern er å ta vare på mangfoldet og produksjonsevnen i naturen. Til dette hører f.eks. vernetiltak, oppretting av nasjonalparker og landskapsvernområder og bevaring av urørt natur.

Vassdrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 11.04.13 Tema Naturforvaltning, Emneord

kommuneForvalting av vassdrag fra vannskillet til sjøen. Vannforurensning er eget emneord.

 

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

kommuneArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.