Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forurensning og stråling

Forurenset grunn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.05.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

kommuneForurensning av grunn og jord. Forurensning fra deponi.

 

Luftkvalitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.05.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

kommuneKvaliteten av uteluften karakterisert ved mengden av partikler og gasser i luften.

 

Miljøvennlig transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Forurensning og stråling, Vei og veitrafikk, Kollektivtransport, Emneord

statTransportformer som legger vekt på å redusere enegibruk og miljøbelastning.

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Forurensning og stråling, Folkehelse, Emneord

kommuneForebygging av skadelige påvirkning av stråling på mennesker og miljø. Dette gjelder stråling fra radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller annen stråling med tilsvarende biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Forurensning og stråling, Folkehelse, Emneord

kommuneBlir regnet som forurensing og er et av de miljøproblemene som rammar flest mennesker i Norge. De fire viktigste støykildene er veitrafikk, fly, jernbane og industri.

Utslippstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

statTillatelse til utslipp av stoff, væske, gass eller annet som kan være forurensende. Industribedrifter som driver virksomhet som kan medføre fare for forurensning, skal ha utslippstillatelse i medhold av forurensningsloven (lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall). 

Vannforurensning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Forurensning og stråling, Emneord

statSkadelige påvirkning på vassdrag og havvann pga. utslipp fra industri, kloakk, landbruk med mer.