Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Avfallshåndtering

Farlig avfall

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Avfallshåndtering, Emneord

kommuneAvfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Skal ikke leveres og behandles sammen med annet husholdsavfall eller næringsavfall, men i egne mottaksordninger.

Kompostering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Avfallshåndtering, Emneord

generell infoOmgjøring av organisk avfall til jord. Biologisk prosess der planterester og annet organisk materiale blir brutt ned.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall.