Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kultur, fritid og frivilligheten

EvenesNytt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.12.20 Tema EvenesNytt, Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

EvenesNytt er innbyggernes/kommunens egen avis som utkommer ca. den 1. i måneden. Lag og foreninger samt kommunen kan gratis markedsføre sine aktiviteter. Innbyggerne og andre får en god oversikt over hva som skjer i kommunen. Papirutgaven av EvenesNytt distribueres til alle private husholdinger i kommunen samt legekontor, helsestasjon, omsorgssenter, Evenes Syn- og mestringssenter m.fl. Stoff-frist er den 25. i måneden for å få stoff med i neste utgave og sendes til 

Du kan lese EvenesNytt her: 

Festivaler og kulturarrangement

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.12.20 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoMárkomeannu, Bryggetreffet, Tårstad-dagen, Snubbadagen, SommerBogen:

 

Film og kino

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

statFilm- og kinofremvising. Billetter, stønad og drift av filmklubb med mer.  

Medietilsynet er statens tilsyns- og forvaltningsorgan. Medietilsynet iverksetter lover og vedtak fra Stortinget, Regjeringen og Kulturdepartementet. Medietilsynet skal bidra til å oppfylle samfunnsmålene om ytringsfrihet, rettsikkerhet og et levende demokrati.

Kulturbygg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoLokale og regionale møteplasser og formidlingsarenaer for kultur, som f.eks. nasjonale kulturbygg, samfunnshus, kulturbåter og lignende.

Kulturminnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoArbeid med å ta vare på kulturminner fra nær og fjern fortid.

 

Kulturskole

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

kommuneMusikk- og kulturfaglig tilbud til barn og ungdom. Tilbudet organiseres av kommunen. 

 

Lag og foreninger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoInstitusjoner/Organisasjoner med formål av ideel, politisk eller annen art. 

 

Lokalhistorie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.12.20 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoTil dette hører lokalhistoriske arkiv. Slektsforsking er eget emneord.

 

Lotteri og bingo

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.12.20 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

statLotteri og bingo er et tiltak der deltagerne mot innskudd kan få gevinst av ulike slag. 

Museum

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoInstitusjon eller bygning med samling av gjenstander av kulturhistorisk, historisk, naturvitenkaplig, teknisk eller kunstnerisk interesse. Er systematisk ordna og åpen for publikum.

Musikk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbud innen musikk slik som sangkor, skolekorps, opera, orkester og lignende.

Slektforskning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoKartlegging av forfedre og deres samtid ved hjelp av ressurser som for eksempel kirkebøker, tingbøker, folketellinger og emigrantprotokollar.

Visuell kunst

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Kultur, fritid og frivilligheten, Emneord

generell infoAktiviteter eller kulturtilbud innen bilde, foto, skulptur, kunsthandverk o.l.