Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet. 

Sykehjemstjenesten innbefatter langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold.For mer informasjon om sykehjemstilbudet, ta kontakt med kommunen. 

Enkelte kommuner har også sykehjemstilbud utenfor egen kommune og/eller utenfor Norge.