Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Legevakt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha legevakt. Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider. Legevaktordningen er organisert på ulike måter. Noen kommuner har egen legevakt, mens andre inngår i en interkommunal ordning. 

Øyeblikkelig hjelp på dagtid ivaretas normalt av fastlegene. Andre steder er legevakten fast bemannet hele døgnet.

Det er egenandel ved bruk av legevakt. .

Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) kontaktes i nødsituasjoner. Telefonnummer til AMK er 113.