Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barnehage

Barnehageplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneBarnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass. Barn som er født fra og med september har rett til barnehageplass fra august det påfølgende året.

Barnepark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneEn barnepark er en virksomhet med en eller flere ansatte. Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i en barnepark. Det er begrenset åpningstid i barneparker. 

Etablering av barnehage

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Næringsutvikling, Emneord

kommuneEtablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehagar. Barnepark er eget emneord.

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskoleopplæring, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.