Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Permisjonsordninger

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Foreldrepermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statPermisjon fra arbeid for mor og far i forbindelse med fødsel og adopsjon.

Omsorgspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordninger, Emneord

statOmsorgspermisjon er den permisjon som faren har rett til for å bistå moren i forbindelse med fødselen. Far har rett til omsorgspermisjon i to uker. Hvis foreldrene ikke bor sammen, kan denne retten tas av en annen person som bistår mor.

Utdanningspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Permisjonsordninger, Emneord

statRett til heltids- eller deltidspermisjon til arbeidstagerer som etter en tid i arbeidslivet ønsker seg mer utdanning. Kan kreves for inntil tre år og er en del av kompetansereformen.

Velferdspermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Permisjonsordninger, Emneord

statFri fra arbeid når det er viktige grunner for det.