Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Faser Stedsutvikling Bogen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Stedsutvikling Bogen

rådhustunet fig 600

 I møte i dag med næringslivet i Bogen, som var godt representert, ble innspill til prosjektplanen Stedsutvikling Bogen diskutert. 

 

Figur som viser hvordan en eventuell levegg kan se ut og hvordan hellelegging kan være 

Tilstede fra næringslivet var Monica Nilsen og Gunn Merete Jakobsen, YX og Niingkroa, Steinar Michaelsen, Bunnpris (også medlem i styringsgruppa), Hans Johnny Nilsen, Mesterbygg, Leif Jørgen Jakobsen, Ofoten Sparebank og Asbjørn Johansen, Servicebygget.

Næringslivet ser generelt positivt på innspillene som er kommet i tillegg til at det kan ha ringvirkninger for hele kommunen.  Følgende punkter ble sendt videre til styringsgruppen med kommentarer:

 • 1) Forslag fra innbyggerne om Cool-tur sti bør inn i en plan for «fysisk aktivitet og friluftsliv». Det gode forslaget må følges opp av representantene for innbyggerne. De må beskrives mål, utfordringer, finansiering og tiltak.
 • 2) Strandelv-området.  Her må vi se på flomsikring og opprydding. 1000-års planen skal vurderes gjennomført. Det må beskrives mål, utfordringer, finansiering og tiltak.
 • 3) Hele næringsområdet på Slaggen bør tilrettelegges for økt aktivitet for næringsliv  og en eventuell framtidig tømmeplass for campingtoalett og ladestasjon. Tiltaket innarbeides ikke i prosjektplan for stedsutvikling Bogen, men må sees i sammenheng med arealplan.
 • 4) Forslaget fra innbyggerne om Barneskiløype er godt.  Foreløpig konklusjon:
  Tiltaket følges opp ved at representantene for innbyggerne undersøker til neste møte om idrettslaget kan ta hovedansvar for tiltaket, og eventuelt behov for kommunal bistand. Det bør beskrives mål, utfordringer, finansiering og tiltak.

 • 5) Prosjektet «Strandvannet for alle».  Innarbeides ikke i prosjektplan, men sees fortsatt på som et eget prosjekt.  Lite sannsynlig å få frivillig organisasjon til å ta formelt ansvar for prosjektet. Tiltaket kan deles opp og trase og fiskeplass for bevegelseshemmede fram til nesset nedenfor Livlausberget bør prioriteres som en egen delplan. Statnett og Hålogaland Kraft bør også kontaktes for en eventuelt samkjøring av veg/trase.

 • 6) Ser positivt på at kommunen utlyser en «idé-konkurranse» om bruk av rådhusplenen og det vurderes et forslag fra en representant.
 • 7) Rådhustunet - trafikkaviklingen fungerer bra etter at det ble satt opp avdelinger.  Forslag til prosjektet er at plassen skjermes mot vind og vær med levegg og tak.  Det bør legges heller istede for asfalt.
 • 8) Kommunestyrets vedtak om etablering av tasteplass bør følges opp med tilbud til alle
 • 9) Infotavler med kommunens tilbud bør monteres der folk ferdes.
 • 10) Statens Vegvesen må inviteres med i stedsutviklingsprosjektet for å kompensere for båndleggingen av areal gjennom store deler av Bogen sentrum.

Foto fra Statens Vegvesen som viser hvordan det kan se ut etter at Hålogalandsvegen blir bygd.

bogen svv