Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Fylket takker

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

fylkeshelseundersøkelsenruDaniel

Nylig fikk 52 000 nordlendinger over 18 år invitasjon til å delta på fylkeshelseundersøkelsen. Fylket retter en stor takk til alle som har svart.

- 24 224 nordlendinger har svart. Det tilsvarer en svarprosenten på 46,5 og er faktisk høyest i landet. Det er vi godt fornøyd med, sier rådgiver på folkehelseseksjonen i Nordland fylkeskommune, Daniel Weiss (bildet), og fortsetter med en stor takk til alle de som har tatt seg tid til å svare. Les mer her: https://www.nfk.no/aktuelt/nordland-best-pa-fylkeshelsesvar.1029345.aspx

- Evenesværinger har vært flinke til å svare og vi slutter oss til fylkets uttalelse og takker alle som har svart. Folkehelseloven fra 2012 pålegger kommunen å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting. Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne, sier kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg. 

Kommunen vil nå kunne bruke dataene fra fylkehelseundersøkelsen og annen statistikk i jobben med kunnskapsgrunnlaget. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget.