Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Møte med KMD

Skrevet av Ruben Dahlberg . i kategorien Nyheter

Terje_Bartholsen_Svein_Nilsen_og_Heidi_Nakken_statssekretær_KMD.jpg

Statssekretær Heidi Nakken i KMD, ordfører i Evenes Terje Bartholsen (t.h) og varaordfører Svein Nilsen.

Tok opp trafikksikkerhet og flystøy med Kommunaldepartementet

18. Februar møtte Evenes kommune statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å understreke viktige krav og ønsker fra Evenes i arbeidet med utviklingen av Evenes flystasjon.

For kommunen er både trafikksikkerheten rundt Evenes og konsekvensene av flystøy svært viktige temaer. Samtidig må ikke kommunens innbyggere risikere å bli urimelig belastet økonomisk for utbygging av for eksempel vann og avløp til Forsvaret og flyplassen.

Møte_KMD_Evenes_kommune_statssekretær_Heidi_Nakken_18032020.jpg

Fra KMD møtte statssekretær Heidi Nakken sammen med fagdirektør Knut Grønntun (nærmest) og rådgiver Daniel Hesby Mathé (delvis skjult). Fra Evenes stilte ordfører Terje Bartholsen, kst rådmann Stein-Even Fjellaksel, varaordfører Svein Nilsen samt prosjektleder Bjørn-Tore Bjørsvik (foto)

Interessert i kommunens synspunkter

-Vi hadde et godt møte og opplevde statssekretæren som lydhør for våre synspunkter. Blant annet må vi få gangtrafikken mellom flystasjonen/flyplassen og Nautå bort fra E-10.
Evenes vil være tydelig på at vi tar vårt ansvar som vertskommune for Forsvaret, samtidig som vi også må settes i stand til å løse oppgaven på en god måte. Det er et nasjonalt oppdrag av stor betydning for Norge og NATO. Kommunen har en viktig rolle for å legge til rette rundt basen. Dette skal vi løse, men vi er avhengig av et godt samspill med andre myndigheter, understreker ordfører Terje Bartholsen.

Reguleringsplanen for Evenes flystasjon er en statlig plan der KMD nå er midt oppe i arbeidet med å fastsette rammer og reguleringsbestemmelser for flystasjonsområdet.

 

Les mer om Nye Evenes flystasjon hos Forsvarsbygg her.