Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Valget i Evenes 2019

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

valg

Kommunestyret i Evenes har gjort seg ferdig med oppryddingen etter gjennomføringen av valget 2019.

I denne forbindelse hadde kommunestyret bestilt en ekstern granskning, denne granskningen er nå ferdig og fremgår i sin helhet i vedlagte rapport. Granskingen løfter frem situasjonen for SV ved valget som særlig alvorlig. Men rapporten hevder ikke noe bevis for at SV på grunn av dette mistet en plass i kommunestyret, slik blant annet Harstad Tidende skriver. Det er et åpent spørsmål og et spørsmål vi aldri får svar på.

Den eksterne granskingsrapporten kan leses her. Den dokumenterer alvorlige feil ved gjennomføringen. Men valget ble godkjent av et stort flertall i kommunestyret i oktober, på bakgrunn av det kommunestyret da kjente til av feil, avvik og mulige konsekvenser av dette. Den beslutningen står ved lag og Evenes kommune har nå all sin oppmerksomhet vedrørende dette spørsmålet på at neste valg skal avvikles uten at slike feil skjer igjen.

Vedtaket fra kommunestyret 5. februar er enstemmig og lyder slik:

  1. Kommunestyret viser til rapport fra Aina Slotterøy og Rigmor Jenssen Leknes, og anser denne sammen med rådmannens avviksrapport som god og dekkende beskrivelse av gjennomføring av valget 2019. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
  2. Kommunestyret opphever sitt vedtak i sak 49/19 pkt. 3. Dette erstattes med:

"Med bakgrunn i erfaringer med gjennomføring av valget i 2019 gir kommunestyret valgstyret fullmakt til å øke kompetanse og kapasitet ved valg i 2021 og 2023 ved at
a. Det gis om nødvendig opplæring ut over de kurstilbud som gis av Valgdirektoratet.
b. Valgstyret får fullmakt til å engasjere ekstern bistand ved gjennomføring av valgene dersom dette ansees som nødvendig.
c. Kommunestyret anbefaler at valgstyret i god tid før kommende valg ber seg forelagt oversikt over intern ansvars- og arbeidsdeling.
d. Kommunestyret gir valgstyret fullmakt til å gjennomføre valg i valgkretsene ved bruk av elektronisk manntall og digital registrering av stemmegivninger.
e. Evenes kommune melder seg inn i Valgforum"

Rapporten finner du her:  pdf Sluttrapport gransking valg Evenes (305 KB)

Med vennlig hilsen

Terje Bartholsen, ordfører Evenes kommune.