Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Meld deg på UKM

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

UKM2009logoRU

UKM i Tjeldsund og Evenes holdes helga 20.-22.mars 2020 på Kongsvik kulturhus. 8. januar er fristen for ungarrangører på melde seg på, så del gjerne info med de unge allerede nå.

1. mars er fristen for å melde seg på med innslag. Sjekk info og meld deg på her: 

https://ukm.no/tjeldsund-evenes/

Historikk: 

Felles lokalmønstring: De gamle ETS kommunene har samarbeidet om felles lokalarrangement UKM i over 30 år, fra rundt 1987-88 i følge Elisabeth Øien, tidligere kulturleder i Skånland kommune. 
Felles lokalmønstring og adskilte fylkesmønstringer: I over 20 år hadde vi felles lokalmønstring men videresendte innslag/deltakere til henholdsvis Nordland (Bodø) og Troms (Finnsnes). 
Felles lokalmønstring og felles fylkesmønstring: F.o.m. ca. 2009, dvs. i 10 år, har Evenes og Tjeldsund også deltatt på UKM Troms sin fylkesmønstring slik som Skånland har gjort i alle år i og med fylkestilhørigheten. Bakgrunnen for at Evenes kommune tok initiativ til og saksbehandlet Evenes og Tjeldsund inn i UKM Troms, var halvparten mindre kjøretid/reisetid for deltakere/foresatte og interesse for delta på UKM Troms sine nye kulturprosjekter. Fylkesleder UKM Troms etablerte UKM Arctic som genererte midler via Barentsregionsamarbeidet, til aktiviteter utover ordinær fylkesmønstring. Og så var det selvsagt fint at ungdommen dro sammen fra felles lokalmønstring.
Opplegg: UKM lokalmønstring, eller UKM i ETS, har utviklet seg fra en dags arrangement til mange dagers aktiviteter der ungarrangørrollen er grunnleggende i jobben som gjøres idag. Voksne kommunekontakter og kulturskolens lærer(e) ev. andre instruktører fungerer som veiledere for de unge som tar ansvar og arrangerer UKM. 10. klasse i vertskommunen holder kafé under hele helga.
Vi har utviklet UKM til diskotek på fredag, offisiell åpning og åpning av kunstutstilling samt generalprøve på lørdag, sceneforestilling med åpen kunstutstilling på søndag. Vi har rullert vertskommune etter ETS-bokstavene. Vi har også øvingslørdagen eller øvingsettermiddager i forkant av UKM-helga der de unge får prøve seg med sine innslag og få konstruktive tilbakemeldinger. Vi har selvsagt mange planleggings- og arbeidsmøter med ungarrangørene. Det er gratis å delta på UKM i Tjeldsund og Evenes samt gratis diskotek & buss til/fra diskotek.

Bygger barn og unge:Vi ser deltakere fra første gang de deltar f.eks. med et lite bilde til noen år senere i flere roller, hvordan de utvikler seg på denne konstruktive mestringsarenaen UKM fungerer som. UKM er et inkluderende og forebyggende folkehelsetiltak.

Deltakelse og tall:I ca. 2010 var det ca. 75 unike antall deltakere (de som faktisk deltok under UKM-helga enten med innslag eller som konferansier). På denne tiden var det flere band som deltok under UKM. I rekordåret 2018 var det enda litt flere deltakere (innslag og ungarrangører) dvs. ca. 80 unge som fikk diplom. Hvis man i tillegg tar med gjesteopptredener fra ca. 3 dansegrupper under åpningen lørdag, så var ca. 100 barn og unge direkte involvert. Begge eksemplene uten ungdommer på diskotek, som publikum og i kafedrift.
Ungarrangørgruppa er etter hvert blitt ganske stor og de unge har gjerne flere roller i UKM: Både være i sekretariet, delta med kunstverk og være konferansier f.eks. I og med at det er flere roller å innta så er også aktivitetsnivået blitt atskillig høyere de siste årene mens antall innslag, det vi ser i programmet under UKM-helga, er relativt stabilt.
"Antall påmeldte" som står på UKM-nettsider er antall påmeldte innslag/roller og ikke antallet unge som deltar. De unge kan delta med flere innslag/roller hver. Det er også frafall før UKM-helga slik at reelt antall deltakende unge, dvs. antall som får diplom for deltakelse, avviker en god del fra antall påmeldte som registreres ved påmeldingsslutt. Men tilsammen er svært mange unge berørt av UKM hos oss i Evenes og Tjeldsund (tidligere ETS-kommunene):

Rundt 150 unge er tilstede i løpet av UKM-helga (lokalmønstringa), som deltaker, arrangør, gjest eller kafévertskap.

UKM er en viktig arena for de unge.

Unn Kristin Laberg, UKM-kontakt siden 2008 og Kultur- og folkehelsekoordinator