Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Formannskapets budsjettforslag

. i kategorien Nyheter

HP2020 FFormannskapet har i dag avgitt sin innstilling til handlingsplan og økonomiplan for 2020 - 2023 og budsjett for 2020. Forslaget omfatter også betalingssatser for 2020.

Offentlig ettersyn
Formannskapet innstilling - det forslaget som kommunestyret skal behandle - legges med dette ut til offentlig ettersyn. Dette innebærer at enhver har tilgang til dokumentene, men også til å si sin mening om det som foreslås. Reaksjoner på forslaget og forslag til endringer m.m. meldes skriftlig til Evenes kommune.

For å forenkle dette ligger et enkelt skjema nederst i artikkelen. Innspill som kommer vil følge saken til kommunestyret. Eventuelle synspunkter og kommenterer i media regnes som del av det offentlige ordskiftet, og registreres ikke som synspunkt til budsjett, handlingsplan, økonomiplan eller betalingssatser.

Kommunestyret behandler budsjett m.m. den 11. desember.  

Dokumentene
>>Formannskapets forslag til handlingsplan og økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020
>>Formannskapets forslag til betalingssatser 2020

Disse dokumentene ligger også ute til gjennomsyn på rådhuset i Bogen og på Joker Liland.

Vi har også laget en publikumsmodul av formannskapets forslag til økonomiplan. Denne kan du endre, og lage ditt eget forslag. Dette regnearket lastes ned >>her.

Si din mening:
  

 
 lik-oss-p-facebook