Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Innspill Evenespakken

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

Evenespakken

Kommunestyret behandlet i sak 81/19 en interpellasjon fra Jardar Jensen (H) som gikk på en utvidelse av Evenespakken. I vedtaket ble det bedt om at man legger ut til offentlig høring, der innbyggere i Evenes får mulighet til å gi innspill/forslag til hvem Evenespakken skal gjelde for og hvilke tiltak som skal inngå i pakken.

Utgangspunktet for Evenespakken er en stimuleringspakke for å øke tilflyttingen til Evenes kommune. Den er utarbeidet i samarbeid med Ofoten Sparebank, avisa Fremover og Evenes Turlag. Forutsetningen for å kunne komme inn under Evenespakken er at man kan dokumentere gjennom folkeregisteret at man har meldt flytting til Evenes etter 1. juli 2019. Tiltakene som inngår i pakken er følgende;

  • Gratis barnehageplass i 6 måneder
  • Gratis plass i SFO i 6 måneder.
  • Ingen avgifter for vann, avløp, renovasjon og feiing i 2 år
  • Boliglånsrente med 1% under ordinær pris i 1 år fra Ofoten sparebank
  • Sparekonto på kr 1.000,- til alle tilflyttende barn under 16 år fra Ofoten sparebank
  • Sparekonto med kr 1.000,- til alle nyfødte i Evenes kommune fra Ofoten sparebank
  • Gratis abonnement på Fremover i 6 måneder
  • Gratis medlemskap i Evenes Turlag 1. år
  • Guidet tur – finansiert av Ofoten Sparebank

Vi ber om at konstruktive innspill til Evenes pakken sendes til innen 15. januar 2020. Alle forslagene vil bli forelagt alle partene som er med å finansiere opp Evenespakken og bli vurdert inn som kriterier for å få tilgang til pakken eller som nye tiltak.