Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rullering handlingsplan

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

NedNiingenFotoEvenesTurlag

Kommunens plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser har en egen handslingsplan for aktivitetstiltak og anlegg (kap. 7), denne skal rulleres hvert år. 

Dette er en forutsetning for bl.a. å få spillemidler fra staten til prosjekter som skal gjennomføres i Evenes og det er et pluss i andre søknader vedrørende tilskudd til anlegg og aktiviteter for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Lag, organisasjoner, enkeltpersoner eller grupper, bedrifter og offentlige virksomheter kan komme med forslag til tiltak / anlegg og aktiviteter for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene. Vi ønsker også innspill på hvor det trengs universelle toalettanlegg, friluftsporter , nye lavterskel turløyper og andre tilrettelegginger  i våre mange friluftsområder.

Anleggsoversikt finner du her: https://www.anleggsregisteret.no/finn-anlegg/ Meld gjerne inn anlegg til Kultur- og folkehelsekoordinator Unn Kristin Laberg.

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser finner du her: http://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/planer

Frist for å komme med innspill er 20.november men ta gjerne kontakt eller meld inn innspill i god tid før det. 

Innspill sendes:  eller Evenes kommune, pb 43, 8539 Bogen i Ofoten

Info/søknadsskjema SPILLEMIDLER finner du  her.