Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nytt kommunestyre møtes

. i kategorien Nyheter

klubbeDet nye kommunestyret er innkalt til sitt første møte 8. oktober 2019 kl. 10:00. Sakene leser du her. 

På sakskartet til det første møtet (kalt konstituerende) står følgende saker:

48/19 Godkjenning av saksliste og protokoll fra forrige møte
49/19 Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
50/19 Om valgene i det konstituerende møte
51/19 Valg av formannskap 2019 - 2023
52/19 Valg av ordfører 2019 - 2023
53/19 Valg av varaordfører 2019 - 2023
54/19 Valg av valgkomite 2019 - 2023
55/19 Valg av kontrollutvalg 2019 - 2023
56/19 Valg av det faste utvalget for plansaker 2019 - 2023
57/19 Valg av administrasjonsutvalg 2019 - 2023
58/19 Valg av representant til KS 2019 - 2023
59/19 Hålogaland ressursselskap IKS - Valg av representat til representantskapet
60/19 KomRev NORD IKS - Valg av representant til representantskapet
61/19 Nytt økonomireglement
62/19 Samlesak for referatsaker

Som de fleste er kjent med, er det noe uklart om kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget. Dersom det ikke godkjennes, vil følgelig ikke de øvrige sakene bli behandlet. Sittende kommunestyre vil da fungere videre.

Sakene til kommunestyret >>leser du her.

Møtet vil som vanlig bli overført på vårt kommune-TV, >>det ser du her

 

lik-oss-p-facebook