Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Siste om valget i Evenes

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Valgstyret i Evenes har hatt møte mandag 30.09.2019 og fattet følgende vedtak:

Valgstyret anbefaler av kommunestyrevalget i Evenes ikke godkjennes jf. valglovens §13-4

Valgstyrets oppsummering

Rådmannens avviksrapport konkluderer med 26 avvik. Summen av alle feil ansees å være svært alvorlig.

Valgprotokollens resultat er nøye gjennomgått og valgstyret er trygg på denne er riktig ført.

Mandat og kandidatfordeling har ikke endret seg.

Valgstyret mener at grunnlagsarbeidet før faktisk valg og selve gjennomføringen innehar såpass mange avvik at man må anse valget som svært dårlig tilrettelagt fra administrasjonen.

Valgstyret stiller spørsmål ved sikkerheten rundt oppbevaringen av stemmesedlene.

Valgstyret ser det som nødvendig med en evaluering av valggjennomføringen i Evenes. Opplæring, rutiner og retningslinjer for gjennomføring av valg ønskes fremlagt for nytt kommunestyre.

De totale sakspapirene til møtets behandling vil bli sendt ut av rådmannen.