Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ny oppdatering valg

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Valgdirektoratet tok i formiddag kontakt med rådmann med tilbud om bistand.

Rådmannen organiserte videomøte. Leder av valgstyret valgte å innkalle på kort varsel de medlemmene som hadde mulighet til å delta på møtet med Valgdirektoratet. Totalt har hele valgstyret vært i arbeid med saken.

Arbeidet som Valgstyret og administrasjonen har gjort i dag med Valgdirektoratet har medført at vi har fått redusert avviket mellom antall kryss i manntallet og antall stemmer. Dette har skjedd ved hjelp av valgkort som var sendt til fylkesvalgstyret, iht. prosedyre. Her fikk vi avdekt 23 som har forhåndsstemt som ikke har vært registrert i vårt manntallet. Arbeidet med å lukke avvik vil fortsette på mandag med valgdirektoratet. Lukking av avvikene påvirker ikke mandatfordeling og personer som er valgt inn etter korrigert telling.

Arbeidet med å beskrive avvikene som er registrert i prosessen vil fortsette gjennom helgen, som igjen vil bli utarbeidet som en rapport. Denne rapporten vil legges fram for valgstyret når denne er ferdig.

 

Hilsen

Rolf M. Lossius

Rådmann