Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Pressemelding

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Vi har kommet i en sterkt beklagelig situasjon i Evenes kommune etter valget. Dette tar vi på det sterkeste alvor.

Valgstyrets leder ble mandag 16. september gjort oppmerksom på at det var uoverensstemmelser i fylkesvalgstemmene i Nordland.

(Sak 008/2019)

Fylkesvalget i Nordland ble vedtatt godkjent, men merknader i saken gjorde at valgstyret i Evenes besluttet å telle opp kommunestyrestemmene for å rydde unna enhver form for tvil om det kommunale valget.

Valgstyret og tellekorps møttes tirsdag kl. 1800 og foretok kontrolltelling.

Denne kontrolltellingen viste avvik, og sammen med fylkesvalgstyrets merknad gjorde dette at valgstyret i Evenes besluttet at vi skulle foreta ny full telling av kommunevalgstemmene i Evenes.

Valgstyret og tellekorps møttes onsdag 18.09.2019 kl. 0930 og iverksatte da full opptelling. Denne tellingen har så langt vist oss at det finnes flere avvik. Det mest alvorlige er at det er mottatt flere stemmesedler enn det er registrert kryss i manntallet.

Da dette ble oppdaget stoppet vi opptelling og registrering for å søke råd hos valgdirektoratet, samt kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Etter råd fra departementet har vi vedtatt å gjøre ferdig tellingen vi har startet, dvs. registrere rettede stemmer slik at vi har ny fordeling klar.

Denne jobben vil gjøres i morgen 19.09.2019.

Valgstyret anmoder om at vi setter ekstraordinært kommunestyremøte der godkjenning av valg står på dagsorden.

Valgstyret vil anbefale at kommunevalget i Evenes ikke godkjennes.

Vi vil i samråd med valgdirektoratet og kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeide for å legge detaljene på plass for videre prosess.

Ved spørsmål kontaktes Ordfører (undertegnede) eller Rådmann Rolf Lossius.

Sisilja Viksund

Ordfører Evenes Kommune