Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Agenda valgmøte 2019

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

valg 2019 3

Agendaen for Valgmøte 2019 tirsdag 3. september på Evenes Samfunnshus er nå klar.

 Møtet blir en time og blir sendt direkte på media.  Det er avisene Fremover og Harstad Tidende som blir møteleder med henholdsvis Ragnar Bøifot og Tone Anita Karlsen.

Temaene som inngår i programmet er etter at publikum har fått mulighet på Facebook til å påvirke hvilke som er mest aktuelt. 

Det er kun en representant fra hvert parti som deltar i panelet og det er med ordførerkandidat / 1. kandidat i partiet.  Alle 6 partier stiller til debatten og dermed blir det 6 deltakere i panelet.

Etter møte som blir ledet av media blir det anledning for partiene å holde appell til de fremmøtte.  Vi setter av 5 minutter til hvert parti etter loddtrekning.

Agenda

17.30     Salg av kaker og drikke

Åpen media-del som streames

18.00    Velkommen, presentasjon av kandidatene og rammer for debatten - rådmann Rolf M. Lossius

18.05     Tema-del 20-30 minutter

  • Næring ved Ragnar Bøifot, Fremover
  • Bosetting ved Ragnar Bøifot, Fremover
  • Samferdsel ved Tone Anita Karlsen, Harstad Tidende
  • Helse og omsorg ved Tone Anita Karlsen, Harstad Tidende

18.30  Spørsmålsrunde ved møtelederne Ragnar Bøifot og Tone Anita Karlsen 20-30 minutter

19.00     Avslutning av debattdelen - rådmann Rolf M. Lossius

Åpen del avsluttes

19.05     Salg av kaker og drikke

19.15     Appell fra partiene – 5 minutter på hvert parti

19.45     Slutt.

Velkommen.

lik-oss-p-facebook