Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan og utviklingsavdelingen

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

PLU

Evenes kommune bygger opp ny Plan- og utviklingsavdeling i egen regi, og samarbeider på enkelte områder med Narvik kommune. I en overgangsfase utover høsten vil fortsatt Tjeldsund kommune ha noe ansvar på enkelte områder. 
Ansvarsfordeling mellom de samarbeidende kommunene:

Plan- og utvikling i Evenes:

  • Veg, vann og avløp
  • Areal- og samfunnsplanlegging
  • Landbruk og skogbruk
  • Natur- og miljøforvaltning

Mer informasjon om de ulike tjenestene finnes i menyen til høyre. Generelle spørsmål og henvendelser om avdelingen kan rettes til leder for Plan- og utvikling i Evenes

Areal- og samfunnsutvikling i Narvik:
- Byggesaksbehandling, herunder seksjoneringer og fradeling av eiendom
- Behandling av private reguleringsplaner
- Oppmålingsforretninger
- Drift av kartløsning og planregister

Søknader og henvendelser på nevnte saksområder skal rettes til Narvik kommune. Narviks saksbehandlingsrutiner blir gjeldende for Evenes. Informasjon om tjenestene og søknadsprosedyrer

Har du behov for veiledning i din sak som skal til Narvik kan du bestille veiledningstime. Timebestilling, kontaktinformasjon og prosedyrer

Tjeldsund kommune (t.o.m. 31.12.2019):
- Brann og redningstjeneste inkludert felles brannsjef
- Intern bistand på enkelte byggesaker

Tjeldsund kommune vil inntil videre ivareta brann og redningstjenesten i Evenes kommune, samt felles brannsjef mellom kommunene. På disse områdene vil det derfor ikke være vesentlige endringer i forhold til tidligere praksis. 
Spørsmål og henvendelser kan rettes direkte til brannsjefen eller leder Plan- og utvikling

lik-oss-p-facebook