Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

30 år fortjener en medalje

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

medalje 1

I dag overrakte Evenes kommunestyre ved ordfører og rådmannen medalje til ansatte som har minimum 30 års tjenestetid.

 Medaljen for lang og tro tjeneste er en anerkjennelse til arbeidstakere med minst 30 år hos samme arbeidsgiver. Den er en unik, tradisjonsrik påskjønnelse som bedriften kan benytte for å vise at man verdsetter erfaring og stabilitet.  Feiringen av ansatte oppfattes som svært positivt både i bedriften og utad. Medaljen står dessuten som et symbol på at bedriften har lykkes med å skape en arbeidsplass som har vært utfordrende og interessant over lang tid.

Når Evenes kommune som arbeidsgiver søkte om tildeling av Medaljen på vegne av ansatte som fortsatt er i arbeid, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.  Medaljen tildeles av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og ble overrakt av ordfører Sislja Viksund og rådmann Rolf M. Lossius til følgende ansatte:  

Navn 

Når startet Karriere
Edna Nordanfjell  09.04.1976
( 44 år)
Kontorassistent, teknisk- kontorfullmektig. Fakturering kommunale avgifteravgifter.
Vivi Melvik   20.05.1977
( 42 år)
Sekretær, fellesavdeling. Lønnsansvarlig
Liv Albrigtsen   01.01.1979
( 40 år )
Bibliotekar, rengjøringsassistent, bibloteksjef
Ingmar Mohaug    01.08.1983
( 36 år )
 Lærer
Linda Olsen   25.08.1988
( 31 år)
Barnehageassistent Bogen Barnehage, Pleie medarbeider miljøtjenesten
Britt Storelv  29.12.1986
( 33 år )
Hjelpepleier, Hjemmesykepleien

 

Flere fortjener medaljen ved en senere anledning.

medalje 2

Foto fra venstre:  Rådmann Rolf M. Lossius, ordfører Sisilja Viksund, Edna Nordanfjãll, Vivi Mevik, Linda Olsen, Britt Storelv, Liv Albrigtsen og Ingmar Mohaug

Kritierier for tildeling:

 1. Medaljen for lang og tro tjeneste kan tildeles arbeidstakere som har tjenesteforhold knyttet til virksomhet registrert i Norge.
   
 2. Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver/arbeidsgivergruppe i minst 30 år. Medaljen kan også tildeles pensjonerte arbeidstakere. Kravet om 30 års ansettelse før pensjonering må oppfylles.
   
 3. Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.
   
 4. Arbeidstakeren kan ha en eierandel på inntil 33 prosent i bedriften.
   
 5. Følgende kan ikke tildeles Medaljen for lang og tro tjeneste:

- Embetsmenn
- Personer som tidligere har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste
- Medaljen for lang og tro tjeneste kan ikke tildeles post mortem

Overrekkelsen kan også sees på Evenes kommuneTV