Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Felles avdeling opphører

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Felles plan og utviklingsavdeling for Evenes og Tjeldsund opphører pr 01.07.19

engineerFelles Plan og Utviklingsavdeling for Evenes og Tjeldsund som i dag er lokalisert i Tjeldsund, opphører fra 01.07.19. Samarbeidsavtalen mellom kommunene er sagt opp, og hver kommune vil fra samme dato ha hver sin PLU avdeling med ansvar og oppgaver i egen kommune.

 

Evenes kommune bygger opp ny avdeling og samarbeider på noen områder med Narvik kommune. Blant annet havnesamarbeid og bygge-, deling og reguleringssaker. I en overgangsfase utover høsten vil Tjeldsund kommune fortsatt ha et ansvar for noen saksområder. Dette gjelder blant annet Brann og Redningstjeneste og felles brannsjef, samt frem til 30.09.19 enkle byggesaker.

 

Kontaktopplysninger:

Evenes kommune,

Epost

Sentralbord: 76981500

Besøksadresse: Bergvikveien 11 8533 Bogen i Ofoten.

Leder: Stein Even Fjellaksel

 

Tjeldsund kommune:

Epost

Sentralbord: 7619100

Besøksadresse: Tjeldøyveien 800, 9444 Hol i Tjeldsund

Leder: Ole Øystein Lindebø

 

Evenes kommune – Nye rutiner for behandling av bygge og oppmålingssaker, reguleringsplaner

Evenes kommune har inngått samarbeidsavtale med Narvik kommune   for bygge, deling og reguleringssaker. Dette gjelder fra  01.07.19 og vil gjelde følgende saksområder:

 

  • Byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven fjerde og femte del.
  • Dispensasjoner fra gjeldende areal- og reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven kapitel.  19.
  • Saker om fradeling av eiendom, jf. plan- og bygningsloven kap. 26.
  • Lov om eigendomregistering (matrikkellova) unntatt kapittel 4 som gjelder adresser til eigedommar og bygningar.
  • Foruresningsforskriften kapittel 12, krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
  • Lov om eierseksjoner
  • Behandling av private reguleringsplaner, jf. plan- og bygningsloven kap. 12.
  • Drift av kartløsning og planregister
  • Råd og veiledning på fagområdene

 

Dette medfører en del endrede rutiner på dette området. Narvik kommune har delegert myndighet på fagområdene, og fatter vedtak i saker som ikke skal til politisk behandling i Evenes kommune.

Alle henvendelser og spørsmål  må fra 01.07.19 rettes til Narvik kommune.  Kontorsted vil være Narvik Rådhus, men det kan avtales møter i Evenes kommune.

Gebyrregulativet og saksbehandlingsrutiner for Narvik kommune gjøres gjeldende for Evenes kommune.

Se Narvik kommunes hjemmeside for nærmere info

 

For å få en smidig overgang som mulig, vil det i en periode fra nå og frem til 01.07.19, skje en gradvis overføring av saken til behandling i Narvik. Tjeldsund kommune og Narvik vil også samarbeide om noen saker. Dette avklares i hver enkelt sak.

Kontaktopplysninger:

Fra 01.07.19:

Narvik kommune

Pb 64

8501 Narvik

Epost                                       

Besøksadresse:

Narvik Rådhus. Enhet: Plan, bygg, kart og eiendom,  Kongens gate 45 8514 Narvik.

Telefon:  76 91 20 00

Vi gjør oppmerksom på at det,  i en overgangsfase, vil være noe ventetid for behandling av saker.

 

lik-oss-p-facebook