Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 28.3.2019, sakene leser du her.

Følgende saker er på sakskartet til dette møtet:

12/19 Godkjenning av protokoll forrige møte
13/19 Søknad om serverings- og skjenkebevilling
14/19 Søknad om salgsbevilling alkohol
15/19 Søknad om utvidet åpningstid
16/19 Utbyggingsavtaler og justeringsavtaler for MVA knyttet til opparbeidelse av kommunal infrastruktur - prinsipper
17/19 Orientering om interkommunale samarbeid - status
18/19 Orientering om arbeidet med heltidskultur
19/19 Anmodning om nedsatt fartsgrense fra 70 km/t til 60 km/t langs E10 i Lenvik, Evenes kommune
20/19 Ny skole og flerbrukshall - Finansiering og videre prosess
21/19 Referatsaker

Les sakene her: pdf Kommunestyre 28 3 2019 - Innkalling (2.37 MB)

Møtet overføres som vanlig på vårt kommune-TV, her er linken: https://evenes.kommunetv.no

 

lik-oss-p-facebook